top of page

Жената онкологичен пациент

ДРУГАТА СТРАНА НА МОНЕТАТА Да обърнем другата страна на монетата , поглеждайки на коварната болест с очите на 34 годишната онколожка...

Blog: Blog2
bottom of page